PILOT POGON / INTERNA LABORATORIJA

U okviru kompanije posedujemo pilot pogon i internu laboratoriju.

Pilot pogon nam omogućava da reprodukujemo kompletan proces industrijske proizvodnje, ali u neuporedivo manjim šaržama.

Interna laboratorija nam omogucava da detaljno analiziramo funkcionalnost i organoleptička svojstva gotovih smeša koje izlaze iz naše proizvodnje.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Close Menu