ZASTUPNIŠTVO OPREME

“Meat & Trade” je ekskluzivni distributer na području bivše Jugoslavije (Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Slovenija, BiH, Makedonija) za kompanije:

METALQUIMIA

Svetski lider i inovator sa zaštićenom tehnologijom u proizvodnji linija za hidriranje mesa (sistemi za pripremu salamura, injektori, tenderajzeri, tambleri, defrosteri, punilice...)

JOBEXMAN

Zaštićena tehnologija u proizvodnji sistema za otvaranje i zatvaranje kalupa, linija za dekalupiranje, kao i kompletnih automatskih linija za proizvodnju kalupiranih proizvoda.